Inderøy kirkelige fellesråd > Menighetene > Røra

Kalender for Røra menighet


Røra menighet

Soknerådet på Røra består av: 

Faste medlemmer

LEDER: JØRN INDGUL, YSTADVEGEN 41, 7670 INDERØY 

SEKRETÆR: GRETE STRAND NEERGÅRD, GRANDMARKA 290, 7670 INDERØY 

KASSERER: ODD MAGNE LARSEN, BJØRKLIVEGEN 93, 7670 INDERØY 

MAGNUS STØRE, FURULIVEGEN 31, 7670 INDERØY 

ELIN BEATE LUNDÅS, GJELLSÅSVEGEN 114, 7670 INDERØY 

ARNT GREGERSEN, ENGANVEGEN 20, 7670 INDERØY 

 

Varamedlemmer

TORUNN SEM GREEN, ASPLIVEGEN 7, 7670 INDERØY 

BJØRG NORUM, FURULIVEGEN 17, 7670 INDERØY 

TROND JOHANSEN, ASPLIVEGEN 9, 7670 INDERØY 

ANITA AXELSSON, STASJONSVEGEN 4, 7670 INDERØY 


Valgdeltakelse ved valget i 2015: 29%

Soknerådet i Røra arbeider bl.a. med:
Soknerådet har ca. 6 møter i året. 

Konfirmantfest
Innsamlingsaksjon
50-årskonfirmantfest
Utdeling av Min kirkebok til 4-åringene
Utdeling av bibler til 5.-klassinger
Friluftsgudstjeneste på Solem

 

Salberg kyrkje