Menighetene

Årsmelding Inderøyspeiderne

   Les mer...

Årsmelding Sakshaug kyrkjekor

   Les mer...

Årsmelding for Orgelfondet

   Les mer...

Årsmelding for Vivace barne- og ungdomskor

   Les mer...

Årsmelding for Blomsterfond

   Les mer...

Årsrapport for Sakshaug søndagskole 2017

   Les mer...

Årsmelding trosopplæringen i Inderøy 2017

   Les mer...

ÅRSMELDING FOR BESØKSTJENESTEN I INDERØY 2017

   Les mer...

Årsmelding for Inderøy sokneråd 2017

   Les mer...

Heggstad kyrkje

Heggstad kyrkje tilhører Inderøy menighet.    Les mer...

Hustad kirke

Hustad kirke tilhører Inderøy menighet.    Les mer...

Mosvik kirke

Mosvik kirke tilhører Mosvik menighet.    Les mer...