Inderøy kirkelige fellesråd > Korene

Vivace

Vivace er et barnekor bestående av ca 65 medlemmer fra. 6 - 18 år.

Koret er inndelt i fem ulike grupper: aspirantkor, barnekor, guttekor, jentekor og ungdomskor. Vi øver hver uke, har mange spennende konserter og opptredener og reiser på ulike turer.

Er det noe du lurer på eller kan du tenke deg å være med? Ta kontakt! Enten via mail til siv.anette.lorentzen@inderoy.kirken.no, eller på telefon 951 222 01.

 

                                                

 

 

 

 

Sakshaug kyrkjekor

Sakshaug kyrkjekor er et kor med lang fartstid og teller i dag ca 25 medlemmer. Koret har ulike prosjekter gjennom året.

I tillegg synger koret på ulike gudstjenester gjennom året, blant annet allehelgensaften, konfirmasjoner, 1. juledag med flere.

Koret øver fra 20.00 - 22.00 tirsdager på Kjerkstu, Straumen. Vi ønsker oss gjerne nye medlemmer, så møt opp på en øvelse og se om dette er noe for deg!

Leder i koret er Olaug Denstadli og dirigent er Siv Anette Lorentzen.