Inderøy kirkelige fellesråd > Aktuelt

Velkommen til kirka!

Velkommen til kirka!
Created by silje.vang.pedersen on 18.06.2020 10:56:12

Her finner du informasjon om smitteverntiltak i forbindelse med gjennomføring av gudstjenester og andre arrangement 


Velkommen til kirken i disse koronatider

Kirken i likhet med resten av samfunnet har innført smitteverntiltak. Det skal være trygt å komme til gudstjeneste, trosopplæringstiltak, konserter eller andre arrangement som arrangeres av kirken eller som forgår i kirkene våre. Dette gjør vi blant annet ved å:

  • Ha tilgjengelig håndsprit i lokalet.
  • Kirkeverter eller ansatte vil vise deg hvor man kan sitte i kirkerommet.
  • Alle kirkene har et maksantall for mennesker i lokalet. Dette forandres i tråd med myndighetenes anbefalinger. Se våre nettsider eller kontakt kirkekontoret for å høre om antallet i din kirke.
  • Kirken som ansvarlig arrangør fører navnelister over alle som er tilstede i kirkerommet i alle våre seremonier. Når du kommer til gudstjeneste, vil kirkeverten spørre om navn og telefonnummer. Sokneprestene er ansvarlig for listene og vil låse dem inn på kirkekontoret. Etter 10 dager vil listene bli makulert.
  • Alle frivillige vil få opplæring i smittevern.
  • Smitteverntiltak vil bli gjort i forhold til dåp og nattverd.
  • Det settes opp egne dåpsgudstjenester ved behov.

Vi er i en tid med store forandringer som skjer på kort varsel. Følg med på nettsidene og på facebook for den siste oppdaterte informasjonen.  

Velkommen til en åpen kirke hvor tar vare på hverandre og tar hensyn til smittevernreglene.

 

Kirkevergen

print
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort