Inderøy kirkelige fellesråd > Aktuelt

Informasjon om koronaviruset og tiltak i våre kirker

Informasjon om koronaviruset og tiltak i våre kirker
Created by silje.vang.pedersen on 16.03.2020 17:32:17

Her finner du oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak i våre kirker.


I samråd med kommunelegen, fellesrådsleder og ansatte stenger vi nå kirkene i Inderøy med unntak av Sakshaug kirke.

Dette er gjort av smittevern-hensyn som et forsøk på å begrense smittespredning.

Det er enklere å holde en  kirke «ren» enn alle kirkene i kommune. Sakshaug kirke er stor og det vil være enklere for folk å holde avstand. Sakshaug kirke har også tilfredsstillende sanitærforhold for besøkende.

Dette vil minske smittepresset for besøkende og ansatte.

Begravelser gjennomføres nå med nærmeste pårørende tilstede og med maks 15 personer.  Ansatte kommer i tillegg.

Dette er bestemt i fellesskap mellom kommunene og prosten i Stiklestad prosti.

Det er åpnet for følgende måter å gjennomføre begravelser på.

  1. Vanlig kistebegravelse med seremoni i kirkerom. Begrensning i antall personer.
  2. Seremoni ute på gravplassen med direkte senking av kiste. Begrensning i antall personer.
  3. Vanlig bisettelse med seremoni i kirkerom. Begrensning i antall personer.
  4. Direkte kremasjon. Urneseremoni i kirkerom ved senere anledning, når alle begrensninger er opphevet. Avsluttes med urnenedsetting.

Etter avtale med sokneprest kan det avtales evt. minneseremoni i etterkant, når begrensninger er opphevet.

Vi skal også i denne krevende situasjonen gi pårørende en mulighet for å kunne ta et verdig farvel med en av sine nærmeste.

 

Koronavirus - tiltak i den norske kirke i Inderøy
Kirkene blir med på hele Norges dugnad for å begrense koronasmitte.
De tiltakene vi gjør er forebyggende, og formålet er å begrense smittespredning som best vi kan.
Vi ønsker å lytte til og etterkomme de råd Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen gir. Disse rådene er bl.a.:

1. Vask hendene ofte!

2. Hoste/nyse eller ikke helt frisk:
Føler du deg ikke i form, så ber vi om at du heller holder deg hjemme enn at du risikerer å smitte andre
3. Unngå klemmer og håndhilsing.
Selv om det er naturlig for oss å hilse eller klemme, spesielt ved begravelser, barnedåp eller andre viktige eller vanskelige anledninger så ber vi om at dette begrenses.
4. Unngå større forsamlinger av mennesker.

Når det gjelder barnedåp så vil vi gjerne prøve å få dette gjennomført, men da kun med nærmeste familie inne i kirken.

Planlagte vigsler vil også bli gjennomført, men med samme restriksjoner.

Det vil ved alle slike tiltak måtte være god dialog mellom prest og de involverte.

Vårens konfirmasjon er utsatt til høsten. Datoer finner du her på hjemmesiden. 


Kirkekontoret er stengt for besøk, men tilgjengelig på telefon og mail.

Til slutt er det viktig for oss å si at vi fremdeles er en tilstedeværende kirke. På vår hjemmeside finner du både e-postadresse og telefonnummer.

Vil du snakke med noen, så ta gjerne kontakt.
Telefonnummeret til kirkekontoret er 74 15 60 20. Dette nummeret har vanlig åpningstid som er mandag til fredag kl 10:00 – 14:00.
For kontakt utenom åpningstiden kan dere ringe kirkevergen på mobil 90664605
Endringer kan skje raskt. Følg med på nettsiden og facebook-sidene til Kirkene i Inderøy.

Inderøy kirkelige fellesråd
John Halvor Berg
(kirkeverge)

print