Forhåndsstemmegiving

Forhåndsstemmegiving
Created by silje.vang.pedersen on 13.08.2019 13:03:28

Her finner du informasjon om kirkevalget! 


Forhåndsstemmegiving

Dette vil foregå på kirkekontoret i kontorets åpningstid i perioden 10.08. – 06.09.

I tillegg vil det være åpnet for å avgi stemmer Søndag 25.08. mellom kl. 12 og 15, og Fredag 30.08. kl. 19 til 21.

Manntallslister er tilgjengelig på kirkekontoret i hele perioden nå fram til valget.

 

Stemmetider ved valgdagen 09.09.19   

Sandvollan: åpningstider      kl. 10 – kl. 20

Røra: åpningstider      kl. 10 – kl. 20

Sakshaug:

  • Sakshaug sokn                                 åpningstider      kl. 10 – kl. 20
  • Utøy stemmekrets                         åpningstider      kl. 12 – kl. 20
  • Lyngstad stemmekrets                 åpningstider      kl. 12 – kl. 20

Mosvik:

  • Mosvik menighet                            åpningstider      kl. 10 – kl. 20
  • Framverran stemmekrets           åpningstider      kl. 12 – kl. 20
print