Stilling ledig

Stilling ledig
Created by silje.vang.pedersen on 28.05.2019 21:22:24

Kirketjener/ gravplassarbeider? Velkommen som søker hos oss! 


 

 

Kirketjener/ gravplassarbeider i 34 % stilling

Inderøy kirkelige fellesråds virksomhetsområde omfatter fire sokn med fem kirker og åtte kirkegårder, i tillegg finnes det to middelalderkirker. Det er 9 ansatte i Inderøy kirkelige fellesråd og 2 prester.
Inderøy kommune har ca. 7000 innbyggere. Kommunen har et aktivt og allsidig kulturliv.

Inderøy kirkelige fellesråd lyser nå ut 34 % stilling som Kirketjener/gravplassarbeider.

Kirketjener/ gravplassarbeider inngår i teamet med 3 andre kirketjenere/ gravplassarbeidere

 

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegging og gjennomføring av gravferd og urnenedsetting.
 • Tilrettelegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Allsidig drift og vedlikehold av gravplasser.
 • Drift og vedlikehold av tekniske anlegg og teknisk utstyr.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse eller annen tilsvarende relevant bakgrunn.
 • Det er ønskelig med kjennskap til kirkelig virksomhet.
 • Medlemskap i Den norske kirke.
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. kirkelovens § 29.

Personlige egenskaper

 • Vi søker en dyktig, fleksibel og engasjert medarbeider.
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner.
 • Ønskelig med førerkort klasse BE.

For stillingen gjelder:

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale for kirkelig sektor, Stillingen innebærer kveld- og helgearbeid.  Pensjonsordning i KLP. Det er 6 mnd. Prøvetid for nytilsatte.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Kirkeverge John Halvor Berg, tlf. 90664605.

Søknad og CV med nødvendig dokumentasjon sendes:

John.halvor.berg@inderoy.kirken.no

eller

Inderøy kirkelige fellesråd, Vangsvegen 108, 7670 Inderøy.

Søknadsfrist 20.06.2019

print