Ledig stilling kirkeverge/daglig leder

Ledig stilling kirkeverge/daglig leder
Created by elise.tetlimo on 10.09.2018 15:00:50


Kirkeverge/daglig leder i 100 % stilling

 

Inderøy kirkelige fellesråds virksomhetsområde omfatter fire sokn med fem kirker og åtte kirkegårder, i tillegg finnes det to middelalderkirker. Det er to prester og ni andre tilsatte.
Inderøy kommune har ca 7000 innbyggere. Kommunen har et aktivt og allsidig kulturliv.

Inderøy kirkelige fellesråd lyser nå ut 100 % stilling som kirkeverge/daglig leder, st.kode 4950.

 

Kirkevergen skal være daglig leder for fellesrådets administrative og operative oppgaver i Inderøy.

 

Vi søker etter en dyktig, samlende, tydelig og handlekraftig leder.

 

Arbeidsoppgaver

- Lede og utvikle virksomheten i tråd med gjeldende lovgivning og fellesrådets målsettinger

- Ansvar for drift og forvaltning av kirkene

- Utøve arbeidsgiveransvaret, planarbeid og økonomistyring på vegne av fellesrådet

- Legge til rette for et godt arbeidsmiljø og utvikling av ansatte

 

Kvalifikasjoner

- Relevant utdannelse eller annen tilsvarende relevant bakgrunn innen administrasjon/personal, ledelse og økonomi.

- Det er ønskelig med kjennskap til kirkelig forvaltning og organisering.

- Medlemskap i Den norske kirke.

- Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. kirkelovens § 29.

 

Personlige egenskaper

- Utviklingsorientert og engasjert

- Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder av Inderøy kirkelige fellesråd, Vivian Furunes, tlf. 90271513.

Søknad og CV med nødvendig dokumentasjon sendes Inderøy kirkelige fellesråd, Vangsvegen 108, 7670 Inderøy.

 

Søknadsfrist 01.10.18.

print