Årsmelding for Blomsterfond

Årsmelding for Blomsterfond
Created by silje.vang.pedersen on 05.03.2018 13:32:00


ÅRSMELDING 2017 FOR INDERØY BLOMSTERFOND

Nemda består av Berit Vang- leder og Grete Snerting- kasserer. Ut fra de gjeldene statutter er kirkevergen medlem av blomsterfondet.

 

Aktivitet:

  • Kirkegårdsdugnaden

Blomsterfondets hovedoppgave er den årlige kirkegårdsdugnaden ved Sakshaug kirke og Sakshaug gamle kirke. Den ble i år gjennomført 24.april. Selv om det var snøfokk på søndagen ble mandagskvelden perfekt til vårdugnad. Vi hadde i forkant hørt med Frivillig Inderøy om de kunne hjelpe oss å spre informasjon om dugnaden. De stilte med flere ivrige hjelpere. I tillegg ble det også i år tatt kontakt med en klasse ved Inderøy Ungdomsskole, og de møtte opp mot et bidrag til klassekassa. Godtgjøring til dem var kr. 1500.

Til neste dugnad bør det kjøpes inn river da flere ikke hadde dette.

Det ble et veldig godt oppmøte denne kvelden. Neste år bør vi tenke på å evt. fordele arbeidsstokken bedre mellom de to kirkegårdene. 

Soknerådet stilte tradisjonelt opp med velfortjent kaffe og en matbit etter dugnaden.

 

  • Utgifter:

Av utgifter har fondet betalt blomster til gudstjenester og diverse utgifter i forb. med vårdugnaden.

 

  • Inntekter

Gaver dette året har vært: kr. 4401,87

 

Vi retter en stor takk til alle som har gitt oss støtte gjennom minnegaver.

 

 

Inderøy, 2/3- 2018For styret i Blomsterfondet

Berit Vang – lederGrete Snerting- kasserer

print