Inderøy kirkelige fellesråd > Aktuelt

Misjonsprosjektet vårt

Misjonsprosjektet vårt
Created by silje.vang.pedersen on 12.09.2017 09:42:58

Alle sogn på Inderøy har nå inngått misjonsavtale med NMS i Mali. Les mer om denne avtalen her.


Alle sogn på Inderøy har nå inngått misjonsavtale med NMS i Mali. 

Folketallet i Mali runder snart 20 millioner og inkluderer ca. 3 millioner fulaniere. Kun et par hundre av disse er kristne. Og nettopp dette var grunnen til at vi startet arbeid i landet i 1986. Vi vil nå ut med evangeliet om Jesus til fulanitalende mennesker i Mali. Fulaniene er et nomadefolk med en sterk og stolt tradisjon som de ønsker å bære videre. I møte med fulanitradisjonenhar vi valgt å formidle Jesu ord og gjerning på en måte som ligger denne tradisjonen nær. Det viktige er at kjernen i evangeliet blir forstått av mottaker. Misjonærene bruker tid på å bygge relasjoner til enkeltpersoner for å skape tillit og respekt hos hele familier og større klaner.

For å lese mer om denne avtalen, se HER

print