Inderøy kirkelige fellesråd > Aktuelt

Konfirmasjon

Konfirmasjon
Created by kare.myraunet on 10.05.2016 10:26:43

Velkommen til konfirmasjon i våre kirker.

Her finner du nyttig informasjon om konfirmasjon, opplegget i konfirmantåret og andre ting.


 

Konfirmant 2019/2020

 

Å være konfirmant:

Å være konfirmant er frivillig for den enkelte, men vi ser det som naturlig og viktig at de som er døpt og medlem av Den norske kirke følger undervisninga og blir konfirmert i kirka. Ungdommer som ikke er døpt er også hjertelig velkomne til å delta. For å bli konfirmert i kirka er det en forutsetning at man er/blir døpt, noe vi organiserer i samarbeid med konfirmanten og foresatte. Om noen er usikker på om de vil konfirmeres i kirka, kan de melde seg til undervisninga og så finne ut av det underveis. 

 

Undervisninga:

Undervisninga vil foregå gjennom hele året, hovedsakelig i grupper. Samlingene er viktige for oss, og det er derfor viktig at konfirmantene møter til undervisninga. Om noen av en aller annen grunn ikke kan møte er det viktig at vi får beskjed. De fleste konfirmantsamlingene blir på onsdager / torsdager rett etter skoletid på Kjerkstu på Sakshaug. Der serveres det mat (inkludert i konfirmantkontingenten, som alle konfirmantene betaler) fram til selve konfirmantopplæringa, som er fra kl. 14.30 til kl.16.30. Hver enkelt konfirmant kan komme med ønske om hun / han vil møte onsdager eller torsdager – se påmeldingsskjemaet.

 

Nattvolleyballcup:

Vi legger også i år opp til nattvolleyballcup for alle konfirmantene i Inderøy på Mosvik skole fredag 15.november kl.19 – 01. Nærmere informasjon kommer seinere.

 

Konfirmantleir:

Det blir konfirmantleir på våren; fredag 17. - 19.april 2020 på Solhaug leirsted, Åsenfjorden. Nærmere informasjon om leiren kommer også seinere. Leir er en viktig del av konfirmantopplegget.

 

Gudstjenester:

I tillegg til konfirmanttimene skal konfirmantene delta på minst åtte gudstjenester. De fleste av disse åtte er en obligatorisk del av konfirmantopplegget. Vi ber foreldre/foresatte om å følge opp konfirmantene når det gjelder kirkebesøk. Gå gjerne sammen med ungdommene i kirka. Gudstjenestene blir kunngjort i Kjerkblad og på www.inderoy.kirken.no og i Trønder-Avisa.

 

Fasteaksjonen:

I fastetida deltar konfirmantene på en innsamlingsaksjon, der pengene går til et bestemt prosjekt i samarbeid med Kirkens Nødhjelp.

 

Andre arrangement:

Det vil også bli andre arrangement under konfirmanttida, og disse vil konfirmantene og foreldre/foresatte få informasjon om underveis.

 

Bøker/materiell:

Til konfirmantundervisninga er det viktig at konfirmantene har med seg Bibelen, som de skal ha fått i gave fra soknerådene mens de gikk i 5. årstrinn. Notatbok og skrivesaker trengs også når det er undervisning. Vi ber om at dette er ordnet til vi starter opp til høsten.

 

Konfirmantkontingent:

Det vil bli en egenandel for konfirmasjonsopplegget på kr 1.400,-. Dette dekker deler av de reelle kostnadene – bl.a. leir og bevertning på onsdager / torsdager - og fellesrådet og soknerådene sponser det resterende. Om noen ønsker å dele opp innbetalingen må dere ta kontakt med kirkekontoret ved starten av konfirmantåret.  

 

VIKTIGE DATOER:

Dag/Aktivitet

Tid

Sted

Merknader

Torsdag 29.august

Oppstartsamling

Kl.18.00 – 19.00

Heggstad kirke

For konfirmanter i Sandvollan sokn

Søndag 1. september

Presentasjonsgudstjeneste med etterfølgende infomøte

Kl.11.00

Heggstad kirke

For konfirmanter i Sandvollan og deres foreldre/foresatte

Onsdag 4.september

Oppstartsamling

Kl.18.00 - 19.00

Salberg kirke

For konfirmanter i Røra sokn

Onsdag 4.september

Oppstartsamling

Kl.18.00 – 19.00

Sakshaug kirke

For konfirmanter i Inderøy sokn

Søndag 8. september

Presentasjonsgudstjeneste med etterfølgende infomøte

Kl. 11.00

Salberg kirke

For konfirmanter på Røra og deres foreldre/foresatte

Søndag 8.september

Presentasjonsgudstjeneste med etterfølgende infomøte

Kl.11.00

Sakshaug kirke

For konfirmanter i Inderøy og deres foreldre/foresatte

Onsdag 18. september

Oppstartsamling

Kl. 18.00 – 19.00

Vestvik kirke

For konfirmanter i Mosvik sokn

Søndag 22.september

Presentasjonsgudstjeneste med etterfølgende infomøte

Kl.11.00

Vestvik kirke

For konfirmanter i Mosvik og deres foreldre/foresatte

Onsdag 2. eller torsdag 3.oktober

Rett etter skoletid – kl.16.30

Kjerkstu, Sakshaug

Felles for alle konfirmanter

Onsdag 13. eller torsdag 14.november

Rett etter skoletid –

kl. 16. 30

Kjerkstu, Sakshaug

Felles for alle konfirmanter

Onsdag 4. eller torsdag 5.desember

Rett etter skoletid – kl.16.30

Kjerkstu, Sakshaug

Felles for alle konfirmanter

 

Vi gleder oss til et nytt konfirmantår! 

 

Dersom noe er uklart eller det er noen problemer, ta kontakt med

KONTORET: 74 15 60 20 - post@inderoy.kirken.no

Silje Vang Pedersen - menighetspedagog (907 35 272) silje.vang.pedersen@inderoy.kirken.no

Frida Øyen - sokneprest (94 17 85 60) frida.sofie.oyen@inderoy.kirken.no 


Ottar Strand – sokneprest (92 69 11 15)  ottar.strand@inderoy.kirken.no

 

print