Konfirmasjon

Konfirmasjon
Created by kare.myraunet on 10.05.2016 10:26:43

Velkommen til konfirmasjon i våre kirker.

Her finner du nyttig informasjon om påmelding til konfirmasjon, opplegget i konfirmantåret og andre ting.


Å være konfirmant:

Å være konfirmant er frivillig for den enkelte, men vi ser det som naturlig og viktig at de som er døpt og medlem av Den norske kirke følger undervisninga og blir konfirmert i kirka. Ungdommer som ikke er døpt er hjertelig velkomne til å delta. For å bli konfirmert i kirka er det en forutsetning at man er/blir døpt, noe vi organiserer i samarbeid med konfirmanten og foresatte. Om noen er usikker på om de vil konfirmeres i kirka, kan de melde seg til undervisninga og så finne ut av det underveis.  

Undervisninga:

Undervisninga vil foregå gjennom hele året, hovedsakelig i grupper. Samlingene er viktige for oss, og det er derfor viktig at konfirmantene møter til undervisninga. Om noen av en aller annen grunn ikke kan møte er det viktig at vi får beskjed. De fleste konfirmantsamlingene blir på onsdager /  torsdager rett etter skoletid på Kjerkstu på Sakshaug. Der serveres det mat (inkludert i konfirmantkontingenten, som alle konfirmantene betaler) fram til selve konfirmantopplæringa, som er fra kl.14.30 til kl.16.30. Hver enkelt konfirmant velger om hun / han møter onsdager eller torsdager – se påmeldingsskjemaet til slutt på denne siden.

Nattvolleyballcup:

Vi legger også i år opp til nattvolleyballcup for alle konfirmantene i Inderøy på Mosvik skole fredag 19.november kl.19 – 01. Nærmere informasjon kommer seinere.

Konfirmantleir:

Det blir konfirmantleir i april 2018 på Solhaug leirsted, Åsenfjorden. Nærmere informasjon om leiren kommer også seinere. Leir er en viktig del av konfirmantopplegget.

Gudstjenester:

I tillegg til konfirmanttimene skal konfirmantene delta på minst åtte gudstjenester. De fleste av disse åtte er en obligatorisk del av konfirmantopplegget. Vi ber foreldre/foresatte om å følge opp konfirmantene når det gjelder kirkebesøk. Gå gjerne sammen med ungdommene i kirka. Gudstjenestene blir kunngjort i Kjerkblad og på www.inderoy.kirken.no og i Trønder-Avisa.

Fasteaksjonen:

I fastetida deltar konfirmantene på en innsamlingsaksjon, der pengene går til et bestemt prosjekt i samarbeid med Kirkens Nødhjelp.

Andre arrangement:

Det vil også bli andre arrangement under konfirmanttida, og disse vil konfirmantene og foreldre/foresatte få informasjon om underveis.

Bøker/materiell:

Til konfirmantundervisninga er det viktig at konfirmantene har med seg Bibelen, som de skal ha fått i gave fra soknerådene mens de gikk i 5. årstrinn. Notatbok og skrivesaker trengs også når det er undervisning. Vi ber om at dette er ordnet til vi starter opp til høsten.

Konfirmantkontingent:

Det vil bli en egenandel for konfirmasjonsopplegget på kr 1.200,-. Dette dekker deler av de reelle kostnadene – bl.a. leir og bevertning på onsdager / torsdager - og fellesrådet og soknerådene sponser det resterende. Om noen ønsker å dele opp innbetalingen må dere ta kontakt med kirkekontoret ved starten av konfirmantåret. 


VIKTIGE DATOER:

Informasjonsmøte og innskriving/påmelding:

Det blir et felles møte og innskriving/påmelding for alle konfirmanter i Sakshaug kirke før sommerferien nå i år. Dette skjer onsdag 14. juni  klokka 17 i Sakshaug kirke for alle konfirmanter.

Vi ber om at ungdommen og minst en av foreldre/foresatte møter. I år er det påmelding til konfirmasjon via hjemmesiden vår, men vi ønsker at dere kommer på informasjonsmøtet for det. Dette for å fange opp evt feil med påmelding og sikre at alle blir med. Det blir gitt en kort informasjon om konfirmanttida, og det blir mulighet for å stille spørsmål. Dersom det av en eller annen grunn ikke er mulig å komme på møtet og du ikke har mulighet til å melde deg på på nett, ber vi om at påmeldingsskjema leveres/sendes kirkekontoret innen 27. juni.

Presentasjonsgudstjenesten: (Obligatorisk fremmøte)

Salberg kyrkje: søndag 17.september klokka 11.00          

Heggstad kyrkje: søndag 17.september klokka 11.00 

Sakshaug kirke: søndag 24.september klokka 11.00                        

Mosvik kirke: søndag 24.september klokka 11.00                     
 

Konfirmasjonsgudstjenestene våren 2018:

Mosvik             Lørdag 5. mai kl. 11.00

Heggstad         Torsdag 10.mai klokka 10.30 og 12.30 (Kristi himmelfartsdag) 

Salberg            Lørdag 12. mai og søndag 13.mai. Klokka 11.00 begge dager

Sakshaug         Søndag 20.mai klokka 11.00 (1.pinsedag)

 

Dersom noe er uklart eller det er noen problemer, ta kontakt med:

Kirkekontoret: 74 15 60 20

Sokneprest Ottar Strand        tlf: 92 69 11 15            e-post: ottar.strand@inderoy.kirken.no

Konfirmantarbeider John Halvor Berg      tlf: 90 66 46 05       e-post: bergjoha@online.no

Menighetspedagog Silje Vang Pedersen   tlf: 90 73 52 72      e-post: silje.vang.pedersen@inderoy.kirken.no 

 

Påmelding via nett:

Her finner du linken til påmelding. Dette er en https-kobling som er sikker å bruke, all informasjon kommer bare til oss og ingen andre steder. 

Når du trykker på linken kommer du til et skjema som skal fylles ut. Flott om konfirmant og foresatte gjør dette sammen slik at det blir mest mulig korrekt :) Alle felt som er farget må fylles ut. Det er mulig å laste opp et bilde av konfirmanten underveis. Dette brukes bare av oss som skal være sammen med konfirmantene dette året slik at vi har en mulighet til å lære litt navn før vi treffer konfirmantene til høsten. I tillegg kommer det et spørsmål om det er ok at vi publiserer bilder og navn av konfirmanten. Dette gjelder bilder fra leiren og andre happenings gjennom året, samt at navnene publiserer i Kjerkbladet, TrønderAvisa og på hjemmesidene våre. Vi håper dette er greit, men har forståelse om det er ting som forhindrer at dette kan gjøres. 

Konfirmantene har mulighet til å delta på undervisning enten onsdag eller torsdag på Kjerkstu på Sakshaug. Dette starter med mat når konfirmantene kommer fra skolen, også starter undervisninga 14.30 og varer til 16.30. Sett kryss for hvilken dag dere ønsker. Om det i ettertid viser seg at valgte dag blir vanskelig, ta kontakt med oss så bytter vi. Det er ingen problem! 

Når dere har fylt ut skjemaet etter beste evne og trykker send kommer det en bekreftelsesmail til epostadressen til foresatte, ikke til konfirmantens adresse. I tillegg kommer det en mail til den på kontoret som har ansvar for konfirmantundervisningen, og dere registreres som konfirmant 2017/2018 i våre systemer. Det hender innimellom at bekreftelsesmailen ikke kommer frem, dette kan skyldes feil epostadresse eller en feil hos siden som skal sende den ut. Men dere er uansett påmeldt, så ingen grunn til panikk. Selv om vi har elektronisk påmelding ønsker vi at alle møter på informasjonsmøtet onsdag 14.juni klokka 17 i Sakshaug kirke. Dette for å sikre at alle som har meldt seg på er registrert og for å gi litt informasjon om året som kommer. Fint om både konfirmanter og foresatte møter den kvelden. 

For påmelding, trykk her:

Vi gleder oss til et nytt konfirmantår! 

 

Vennlig hilsen

Ottar Strand                                          John Halvor Berg                             Silje Vang Pedersen

Sokneprest                                          Konfirmantarbeider                             Menighetspedagog

 

 

print